Trudnoća i porođaj

Plan poroda – kako se radi i čemu služi

Pitajmamu - Plan poroda

Plan poroda je jasna, jednostavna i sažeta izjava u pisanom obliku o vašim željama vezanima uz način, odvijanje i praćenje poroda.

“Međutim, suvremeno se porodiljstvo od prirodnog, strpljivog ‘stajanja’ uz porodilju, kad se omogućavalo njezinu tijelu da reagira prirodno, promijenilo u dominantnu i često nasilnu praksu. Kulturni uvjeti nametnuli su ženama da se predaju stručnjacima za porodiljstvo, tako da je većina izgubila dodir s urođenim znanjem i moći rađanja…“, podsjeća nas dr. Christiane Northrup u svojoj knjizi Žensko tijelo, ženska mudrost.

Razmišljajte

Vjerujemo da bi se većina nas složila s tim. Razmisliti o porodu i izraziti svoje želje, prepustiti se tom prirodnom putu dolaženja djeteta na svijet, slušajući svoje tijelo, danas nije uobičajena praksa. Pomoć u vraćanju prirodnosti procesu rađanja vidimo u izradi porođajnog plana.

Što je plan poroda?

To je jasna, jednostavna i sažeta izjava u pisanom obliku o vašim željama vezanima uz način, odvijanje i praćenje poroda.

Plan poroda pruža vam mogućnost da razmislite o tome kako želite da se odvija vaš porod. Da o tome porazgovarate sa svojim partnerom ili drugom vama važnom osobom. Donesete odluke o pojedinim postupcima i zahvatima koji se primjenjuju prilikom poroda te izrazite svoje želje o načinu odvijanja poroda i postupcima s vama i vašim djetetom nakon poroda.

Nadalje, porođajni vam plan služi kako biste informirali liječnika i primalju o svojim željama vezanima uz porod. On služi i kao podsjetnik vama i osobama u vašoj pratnji u trenucima kada ste usredotočeni na porod, svoje tijelo, dijete, trudove. Omogućava vam da se u potpunosti posvetite porodu. Dakle, da u tim trenucima ne razmišljate o pojedinim medicinskim postupcima i zahvatima, komunicirate s osobljem ili donosite važne odluke vezane uz dolazak vašeg djeteta na svijet.

Izrada plana poroda i izražavanje želja nikako ne znači da smatramo da se taj prirodni proces može u potpunosti kontrolirati te da planiranjem- Već osiguravamo da sve naše želje postanu stvarnost. Porod je prirodan proces i kao takav nepredvidljiv. Razmišljanje o porodu, izražavanje želja, osluškivanje svoga tijela znači da preuzimamo odgovornost za sebe. Za to kako ćemo dijete donijeti na svijet, znači da smo prisutni i svjesni u procesu rađanja.

Kako izraditi plan poroda

Prije izrade plana poroda informirajte se o mogućnostima i praksi rodilišta u kojem želite roditi. O tome ovisi u kojoj se mjeri mogu ostvariti vaše želje vezane uz porod.  Informirajte se koji se rutinski postupci primjenjuju prije, za vrijeme i nakon poroda te kakva je praksa i način postupanja s djetetom nakon poroda.

Kako biste donijeli dobru odluku, informirajte se o svim prednostima i nedostacima pojedinih postupaka i zahvata koji se primjenjuju prije, za vrijeme i nakon porođaja. Tako će vaše odluke biti temeljene na znanju i valjanim, provjerenim informacijama.

Informacije

Nakon što ste se dobro informirali, uzmite si dovoljno vremena kako biste razmislili o svim svojim željama i nadama. Napišite sve ideje, želje i misli vezane uz porod koje vam padnu na pamet.

Kako želite:

 • da se porod odvija
 • kakva vam podrška treba
 • što želite da vam se dogodi
 • a što nikako ne biste htjeli.

Nakon što ste napisali sve svoje želje, sažmite ono najvažnije. Odredite prioritete i uskladite s mogućnostima koje će vam biti na raspolaganju. Napišite sažetu i jasnu izjavu o svojim željama koje se tiču poroda. Pod usklađivanjem vaših želja s mogućnostima rodilišta mislimo na sljedeće:

 • na primjer, možete tražiti da vam se ne radi epiziotomija
 • no ne možete tražiti porod u vodi ako rodilište nema takvu mogućnost.
Plan poroda može uključivati sljedeće:
 • informacije o osobama za koje želite da budu uz vas tijekom porođaja
 • informacije o tome želite li biti u miru i tišini, slušati glazbu, fotografirati, nositi svoju spavaćicu ili pidžamu; želite li jesti, piti ili se kretati za vrijeme trudova
 • vaše želje vezane uz pripremu za porođaj (klizma, brijanje)
 • vaš stav i želje vezane za početak porođaja (induciranje porođaja)
 • stavove i želje o tijeku porođaja: praćenje ctg-om, čestina vaginalnih pregleda, korištenje sredstava za ubrzavanje porođaja ili metoda i sredstava za ublažavanje bolova, položaje koje želite isprobati za vrijeme trudova i izgona, načine i trajanje tiskanja ili opremu koju želite koristiti za vrijeme porođaja (ako takve mogućnosti u rodilištu postoje), vaše želje vezane uz epiziotomiju i eventualni carski rez
 • želje u pogledu postupaka i aktivnosti netom nakon porođaja: trajanje kontakta s djetetom, rezanje pupčane vrpce, dojenje nakon porođaja i svi ostali postupci s djetetom
 • želje vezane uz skrb o djetetu dok ste u rodilištu: prehrana novorođenčeta, dojenje, cijepljenje, kako postupati kada dijete plače, skrb o djetetu u slučaju bolesti
 • želje vezane uz smještaj i posjete: koliko vremena želite biti s djetetom, želite li da partner bude s vama, i sl. informacije o vašim specifičnim zdravstvenim potrebama
Što sadrži?

Plan poroda obično sadržava i informaciju o tome da želite biti potpuno obaviješteni o svim medicinskim postupcima koji će se provoditi nad vama i vašim djetetom. I dio kojim izjavljujete da ste se prije donošenje odluka i iznošenja svojih želja informirali te da ste spremni aktivno sudjelovati u porodu kako bi se vaše želje ispunile.
U izjavi možete navesti da znate da se porod može zakomplicirati i da će medicinsko osoblje u tom slučaju donijeti nužne odluke, koje ponekad mogu i odstupati od vašeg plana i vaših želja. Plan sadržava mjesto, datum i vaš potpis.

Pri izradi plana poroda važno je imati na umu svoje trenutno zdravstveno stanje. Ako je moguće, dobro je plan napraviti u suradnji s ginekologom, primaljom ili svojom dulom.

Plan poroda ispišite u više primjeraka. Jedan svakako spremite u svoju medicinsku dokumentaciju.

Imajte na umu!

Još jednom valja napomenuti da je porod ipak nepredvidljiv i da nikako ne možemo u potpunosti utjecati na to kako će se on odvijati. U tom smislu važno je biti prilagodljiv i slijediti tijek poroda te prihvatiti ako nešto ne ide u skladu s našim željama.

Također, neki od zahvata i postupaka nisu izborna mogućnost rodilje nego medicinska indikacija. Kao takvi su odgovornost liječnika koji vodi porod − u tom smislu nisu uvijek podložni izboru. Takvi se zahvati u tom slučaju primjenjuju  kako bi se sačuvalo zdravlje i sigurnost majke i/ili djeteta.

Kada i kako iznijeti svoj plan poroda medicinskom osoblju

Pravo vrijeme za iznošenje i predstavljanje plana poroda zapravo je trenutak kada dođete u rodilište.
Osoblju recite da ste upoznati s činjenicom da u tom rodilištu postoji određena procedura prilikom rađanja, da to razumijete, no da imate neke potrebe i želje koje su vam jako važne. I voljeli bi kada bi se one mogle prihvatiti. Naravno, ako sve pođe dobro i bez komplikacija. Tada možete ukratko usmeno izreći svoje želje te zamoliti da uzmu i pisanu verziju plana, vašu izjavu.

Druga opcija može biti da se odlučite iznositi svoje potrebe i stavove usporedo s procedurom koja se u rodilištu primjenjuje, pa zamoliti ili ne prihvatiti određenu aktivnost ili postupak ako ga ne želite.

U svakom slučaju, dobro je imati pisani primjerak plana poroda, u kojem ste saželi sve vama važne stvari koje se tiču poroda. Uz pisani plan, možete odlučiti hoćete li medicinskom osoblju prenijeti svoje želje i potrebe usmeno ili pisanim putem. Ako se odlučite za usmeno iznošenje plana, u pričuvi imajte i jedan pisani primjerak koji vama ili vašoj pratnji može služiti kao podsjetnik ili koji vama može poslužiti ako vam u nekom trenutku neće biti zgodno usmeno komunicirati.

Što ako reakcije medicinskog osoblja nisu pozitivne prema vašim željama?

U rodilištima postoje određene procedure prema kojima se tretiraju sve rodilje koje dođu. Uz te standardne procedure i navike te činjenicu da plan poroda nije uobičajen u našoj zemlji, moguće je da se dogodi da medicinsko osoblje nije naklonjeno izražavanju želja i zahtjeva rodilje.

Kultura

Na žalost, naša kultura također potiče takvo ponašanje. Vjerujemo da vas to može obeshrabriti, no na vama je odluka hoćete li izraziti svoje želje i potrebe, iskoristiti svoje pravo ili ćete se u potpunosti prilagoditi porođajnoj proceduri rodilišta u koje ste došli. Vi morate odlučiti hoćete li razmisliti o svojim željama i izraziti ih ili će vas strah od negativnih reakcija spriječiti u tome.

Ako ipak naiđete na negativnu reakciju medicinskog osoblja, probajte ju ne shvatiti osobno. Usmjerite se na svoje razloge iznošenja vlastitih želja. Također i na to da poduzmete sve što možete kako biste realizirali svoje želje i potrebe te sebi i djetetu osigurali brigu kakvu smatrate da je najbolja za vas i za njega.

Obvezuje li plan poroda medicinske djelatnike da ga poštuju?

Prema Zakonu o zaštiti prava pacijenata, „pacijent ima pravo prihvatiti ili odbiti pojedini dijagnostički odnosno terapijski postupak, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije čije bi nepoduzimanje ugrozilo pacijentov život i zdravlje ili izazvalo trajna oštećenja njegova zdravlja“.

Što ako se predomislite u vezi s nekim postupkom, aktivnosti ili željom koju ste naveli u planu poroda?

Plan poroda služi tome da na vrijeme, dovoljno prije samog poroda, razmislite o svojim željama i načinu kako želite da se odvija. Ako u nekom trenutku promijenite mišljenje, to je također u redu. Svakako to recite medicinskom osoblju koje vas prati  − plan nije nešto fiksno čega se slijepo treba držati.

Što ako neke od svojih želja nećete moći realizirati?

Prihvatite tu činjenicu, budite zadovoljni time što ste poduzeli sve što ste mogli. Realnost je ponekad jednostavno drugačija, ne možemo uvijek imati sve pod kontrolom.

Što ako se nađete u situaciji koju niste planirali, ili trebate donijeti odluku za koju se niste pripremili?

Ako se nađete u nekoj neplaniranoj situaciji ili u situaciju u kojoj trebate nešto odlučiti a niste o tome ranije razmišljali, prvo provjerite radi li se o hitnoj situaciji. Ako to nije slučaj, tražite još malo vremena da o tome kratko razmislite i donesete odluku. Pitajte za dodatne informacije ili eventualnu alternativu. Ako se radi o hitnoj situaciji, odluku ćete donijeti odmah. Budite svjesni da uvijek imate priliku odlučiti, iako će možda za odluku biti vrlo malo vremena ili vam se rješenje koje ste izabrali neće sviđati.

Plan poroda u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je praksa pisanja plana poroda još u začetku. No, upravo je svijest i odgovornost rodilje o pravima i željama put k praksi koja je uobičajena u većini europskih zemalja. Ona pokazuje prepoznavanje poroda kao prirodnog procesa i kao njen neodvojivi dio vidi odgovornost rodilje u vidu odlučivanja i prava na izbor.

Stoga nam je želja potaknuti vas da aktivno razmislite o rođenju svog djeteta. Da razmislite o tome kako biste željeli da izgleda taj iznimni trenutak i da se usudite izraziti svoje želje i potrebe. Želja nam je da se vrati prirodnost procesu rađanja, povjerenje u žensko tijelo i da trenutak rođenja vašeg djeteta bude poseban i osnažujući. Izradu plana poroda vidimo kao korak prema tom cilju.

Pomoć pri izradi plana poroda možete potražiti OVDJE.

Još nekoliko savjeta vezanih uz pisanje i predstavljanje plana poroda

Prilikom pisanja plana poroda koristite pozitivne riječi i izražavajte se pozitivno. Bolje je govoriti o svojim željama i potrebama nego o zahtjevima ili zabranama. Zahtjevi i zabrane mogu se shvatiti kao naredba i izazvati negativnu reakciju sugovornika. Evo nekoliko primjera:

Umjesto:

„Zahtijevam da mi prvo omogućite kontakt s djetetom koža na kožu, a tek onda obavljate mjerenja i ostale radnje s mojim djetetom.“

Pozitivna komunikacija:

„Važno mi je / moja je želja da nakon poroda imam kontakt koža na kožu sa svojim djetetom. Molim da mi to omogućite.“

Umjesto:

„Odbijam klizmu.“

„Odbijam epiziotomiju.”

Pozitivna komunikacija:

„Ne bih željela primjenu klizme prilikom pripreme za porođaj.“

„Ne bih željela da mi prilikom porođaja napravite epiziotomiju.“

Također, imajte na umu da se pisana komunikacija razlikuje od govorne. Način kako nešto kažemo često je važniji od onoga što kažemo. Pokušajte istu rečenicu reći na različite načine ili istu misao izraziti uz različit stav ili emociju.

Psihološki centar “Razvoj”