Bebe i mališani

Pozitivna disciplina! Znate li kakav je to pristup?

Pozitivna disciplina

Pozitivna disciplina ili pozitivno roditeljstvo je dugoročno roditeljstvo koje je ljubazno i čvrsto.

Usporedba dugoročnog roditeljstva temelji se na karakteristikama kratkoročnog roditeljstva, koje je kontrolirajuće, nagrađujuće, helikoper-roditeljstvo, ponižavajuće ili kažnjavajuće. Što je pozitivna disciplina ili pozitivno roditeljstvo?

Saznajte sve o pozitivnom roditeljstvu i kako nepodopštinu pretvoriti u priliku za učenje i zbližavanje! Pozitivna disciplina počiva na poštovanju djeteta.
Kako je sve počelo?

Korijeni pozitivne discipline sežu na početak 20. stoljeća, kada je psiholog Adolf Adler postavio premisu da je rano djetinjstvo važno za budući razvoj psihopatoloških poremećaja. Adler je smatrao da se prema djeci treba ponašati kao da su važan i neizostavan dio obitelji te da na djetetov razvoj utječu i mama i tata, ali i društvo – tete u vrtiću, profesori, učiteljice. Takav pristup dodatno je razradila američka psihologinja početkom osamdesetih u koncept pozitivnog roditeljstva.

VIŠE – Mali trikovi za vježbanje strpljenja

Pozitivna disciplina je neizostavno izbjegavanje situacija u kojima se pojavljuje negativno ponašanje. Primjerice, djeca će češće slijediti pravila koja su postavljena rano i jasno nego pravila koja se mijenjaju i smišljaju u hodu.

Postavljanje jasnih osnovnih pravila  koja je lako slijediti

Pozitivna disciplina i poštovanje idu ruku pod ruku. U oba smjera! Poštovanje dolazi s granicama koje je važno rano postaviti, ali tako da budu razumljiva djeci. A djeca će uživati u granicama i rutinama jer klincima rutina objašnjava život, a kao bebama daje im okvire u kojima mogu očekivati spavanje, igranje, šetnju, hranjenje…

I dijete ima osjećaje, a vi morate razmišljati o njima

Postoji razlika između onoga kako se osjećamo i onoga što pokazujemo da osjećamo. Kod klinaca ta diksrepancija između unutarnjeg i vanjskog svijeta najčešće dovodi do tantruma. No, dijete mora znati da nije ništa loše napravilo, a vi tu priliku iskoristite za učenje i pozitivnu disciplinu. Dakle, da, znam da želiš jesti puding za ručak, ali ne možeš jesti puding za ručak. Puding se može jesti i nakon ručka, a ključ razumijevanja želje za pudingom zapravo je ključ razumijevanja osjećaja vašega mališana. Nešto je dovelo do ispada bijesa za onime što on želi. Kada dokučite što se nalazi u pozadini, znat ćete i objasniti njegovo ponašanje. Sebi naravno, a onda i njemu. A suosjećanjem se najbolje uči o osjećajima… i zagrljajima, naravno.

VIŠE –  Zašto je  uloga tate važna je od prvog dana!

Oni baš ne moraju ono što vi u tom trenutku želite

No, to nije razlog da ih silite na to. A najčešće je riječ o pelenama i odlascima na WC. Sve je u njihovim nježnim godinama učenje i vježbanje. Izbjeći ćete plakanje i negodovanje ako jednostavno pričekate s mijenjanjem pelene i objasnite im da se to mora. Odlasci na WC tijekom skidanja iz pelena zahtijevaju strpljenje i promišljanje, jer mališani tek uspostavljaju razmišljanje i promišljanje o piškenju i kakanju. Do sada im je to bila automatska nesvjesna radnja!

Nemojte podcjenjivati djecu jer oni su ljudi kao i vi

Dio roditeljstva je učenje klinaca kako se nositi s negativnim životnim situacijama. Umjesto nagrađivanja lijepog i kažnjavanja lošeg ponašanja, zajednički pronađite rješenje za probleme i izbjegavanje sukoba, čak od najranijih dana. Upravo to je pozitivna disciplina!

VIŠE – Zašto je čitanje mališanima važno?

Braća i sestre zahtijevaju individualnu pažnju

Jer riječ je o zasebnim ljudima! A nikako im ne treba usporedba i osuda. Zajednički rješavajte probleme unutar obitelji jer sukobi između braće i sestara najčešće nastaju zbog borbe za roditeljsku pažnju.

Pretvorite negativno u pozitivno

Negativno ponašanje u mališana najčešće se događa kada žele samostalno odlučivati o nečemu, ali im se ne dopušta. To je izazov i normalno ponašanje mališana, a nije zločestoća.  Iskoristite njihove želje i htijenje u pozitivno iskustvo tako što ćete im predložiti prihvatljivu opciju, dopustiti da sami odluče, prihvatiti njihova nastojanja da se uključe u odlučivanje.

Dobro ponašanje treba poticati

Cijeli je smisao pozitivnog roditeljstva ohrabriti klince da pronađu konstruktivne načine ponašanja. Dakle, da razgovaraju s vama prije odluke, da svoju želju koju je trenutačno nemoguće ostvariti prilagode situaciji, da se zajednički opohodite u obitelji s razumijevanjem i poštovanjem. Klinci su mali ljudi i žele raditi ono što rade veliki – odlaziti u kupovinu i uzimati stvari s polica, a ne da ih pustite da lunjanju okolo i podmićujete igračkama.

VIŠE – Odgojite financijski odgovorne ljude

Nemojte ih ignorirati, nego ih pripremite za određene životne situacije, čak i kada je riječ o odlascima na svadbu ili na more. Valja ih učiti da onako kako želimo da se drugi ponašaju prema nama, da se tako treba ponašati prema njima.

Foto: Freepik