Tata

Uloga tate važna je od prvog dana

uloga tate

Znate onaj tip tate iz američkih komedija – koji ne zna promijeniti pelenu, koji se potpuno pogubi s djecom kad nema mame u blizini, koji zaboravi dječji rođendan… ili ime. Upravo takvi tate svojim stereotipima stvaraju velike probleme današnjim očevima.

Posebno to ljuti one koji se trude biti što bolji očevi, napraviti što više za svoju djecu, zar ne? Ne mislimo pritom da se nećete nasmijati na scenu tate koji umalo da ne povrati kad otvori djetetovu pokakanu pelenu. Ali ako ste vi jedan od očeva koji bez problema obavlja sve svoje zadatke, sigurno će vas zasmetati kad netko implicira da niste nikad promijenili pelenu, da je hranjenje isključivo mamin posao ili vas pita pričuvate li ponekad dijete, kao da to nije i vaše dijete. Uloga majke neupitna je i od pamtivijeka se ženu koja rodi veliča – s razlogom. No brojna su istraživanja pokazala da je uloga tate u djetetovu odgoju velika i važna.

Ako se još uvijek brinete kako iskoristiti taj utjecaj najbolje što možete, evo nekih smjernica…

ZAGRIJAVANJE JE OBVEZNO

Povezanost roditelja i djeteta počinje prije djetetova rođenja. Štoviše, istraživanja su pokazala da su tate koji su prisustvovali porođaju više uključeni poslije u djetetov život. A i bebe kažu da žele tatu tijekom tog važnog događaja! Svojedobno je istraživanje pokazalo da je novorođenčad koju su tate držali u prvim satima nakon rođenja, prislonivši ih kožom o svoju kožu, manje plakala od one koju tate nisu držali.

ODRŽAVAJTE DOBAR ODNOS S PARTNERICOM

Muškarci koji imaju dobar odnos sa svojom partnericom više su uključeni u sve obveze, odgoj, odrastanje djeteta. Do djetetove treće godine puno se toga promijeni, ali uvijek je jednako važno da vi i partnerica odvojite vrijeme samo za sebe jer je to važno za cijelu obitelj.

NE SUZDRŽAVAJTE SE – IGRAJTE SE!

Očevi su već uobičajeno zaduženi za malo grublju igru. To je djeci uvijek zabavno, ali im i pomaže nositi se sa svojim emocijama i ponašanjem. Takva igra također pomaže usvojiti granice ponašanja i poduzimati zdrav rizik. No, ni mirnija igra ne smije se zaboraviti!

SVE PROVJERITE SA SVOJIM KOPILOTOM

Postoji i druga strana priče. Očevi se ponekad žale da im partnerica onemogućuje da budu uključeni u odgoj djeteta onoliko koliko bi htjeli. Razgovarajte s partnericom o ulozi oca te o svojoj uključenosti u odgoj. Ako vam se čini da ste premalo uključeni, razgovarajte s partnericom o tome i izrazite svoje mišljenje i želje.

NEPRESTANO ULAŽITE

Ne mislimo na to da djetetu otvorite štednju i punite račun kunama! Mislimo na to da budete otac koji je stalno prisutan na svim područjima – za igru, priču, druženje, uspavljivanje, mijenjanje pelena… Očeva uključenost povezana je s brojnim područjima djetetova razvoja. Veća uključenost oca vodi do poboljšanih kognitivnih, jezičnih i društvenih vještina.
Djeca koja se osjećaju bliža očevima sklonija su upisivanju fakulteta ili pronalaženju stabilnog posla nakon škole. Tom povezanošću smanjuje se i mogućnost za maloljetničku trudnoću kasnije u djetetovu životu, pa i za kršenje zakona.

DISCIPLINIRAJTE SE

Zaboravite na disciplinu kojom su odgajali vas – trudite se neprestano učiti o novim metodama odgoja. Djetetova disciplina veliki je problem za svakog roditelja. Kako biste se pripremili za odrastanje svojega djeteta, na vrijeme proučite što vas očekuje u kojoj dječjoj dobi. Pustite metode strogog odgoja zbog kojih nećete biti tata kojega poštuju, nego tata kojega se boje.

Foto: Freepik