Trudnoća i porođaj

Zadržani pobačaj događa se više no što mislimo!

Zadržani pobačaj

Zadržani pobačaj ili missed ab. se događa kada se pojavi plod, ali se iz nekog razloga dijete prestalo razvijati, a događa se do 10. tjedna trudnoće.

Gotovo trećini trudnica dogodio se spontani pobačaj toliko rano u trudnoći da nisu niti znale, a polovica njih se susrela s okrutnom stvarnošću pobačaja.

Zadržani pobačaj

Na takvu vrstu pobačaja posumnjat će se kada se maternica prestane progresivno povećavati dobi bebe ili kada je vrijednost β–hCG–a preniska. Događa se najčešće do 10. tjedna trudnoće, te nema karakteristične simptome poput krvarenja i otvaranja cerviksa. 

Zadržani pobačaj morat će se liječiti pražnjenjem maternice ili spontanim pražnjenjem kada to tijelo učini samo. 

Uzroci spontanog pobačaja mogu biti razni, od kromosomskih i genetskih, pa do infekcija i bolesti. 

U gotovo 70% slučajeva uzroci spontanih pobačaja su:
  • kromosomski
  • infekcije
  • izloženost vanjskim toksinima
  • hormonalna neravnoteža
  • pretilost
  • dijabetes.

Postoje skupine žena kojima je povećan rizik od spontanog pobačaja, a to su žene s policističnim jajnicima, poremećajem rada štitnjače, visokim krvnim tlakom, te ženama koje piju i puše.

Bitno je za znati, iako je bolna tema, da su spontani pobačaji česti. Oko 15 % trudnih žena će pobaciti. Nakon 12. tjedna trudnoće još daljnjih 1%, te takve pobačaje zovemo kliničkim pobačajima.

Žena koja je već rodila jedno zdravo dijete, i nije prije imala spontanih pobačaja, ima nešto manju šansu za pobačaj od 12%.

Nakon spontanog pobačaja bitno je oko sebe imati ljude koji će vam dati podršku, te naravno paziti i nas vas i na vaše zdravlje. U tom ne morate i ne smijete biti sami.

Foto: Freepik