Zdravlje i prehrana

Sistematski pregledi u prvoj godini djetetova života

sistematski pregledi

Najveće se promjene u djetetovu životu događaju upravo u prvoj godini života.

Stoga je iznimno važno pravilno pratiti bebu tijekom tog iznimno aktivnog razdoblja života. Sistematski pregledi provode se tijekom prve godine života: s navršenih mjesec dana, zatim u dobi od dva, četiri i šest mjeseci te s devet mjeseci i s godinu dana.

Sistematski pregledi imaju za cilj upoznavanje i praćenje rasta i razvojnih, motoričkih, kognitivnih i socijalnih vještina dojenčeta. Sistematski pregledi se provode šest puta tijekom godine dana kako bi se pravodobno prepoznale i liječile eventualne nepravilnosti.

U tom se razdoblju nastavlja s cijepljenjem započetim u rodilištu te se provodi savjetovanje o prehrani, dojenju, uvođenju dohrane te dodataka vitamina D u svrhu antirahitične profilakse. Vrlo često javit će se potreba nadomještanja željeza zbog vrlo česte slabokrvnosti koja prati to razdoblje djetetova ubrzanog rasta.

Sistematski pregledi će također uključivati i pregled glave koja će uključivati sve neurorazvojne značajke.

Također, u tom se razdoblju (prije zatvaranja fontanele) još može učiniti i UZV dječje glavice. To je bezbolna, jednostavna i neškodljiva. a neizostavna metoda pregleda mozga u neonatologiji i razvojnoj neurologiji.

U slučaju pronalaska eventualnih nepravilnosti, odnosno u sve perinatalno neurorizične djece, kao i u djece s klinički jasnim kašnjenjem u usvajanju senzomotoričkih aktivnosti ili promijenjenom obrascu pokreta i reakcija, započinje se s neurorazvojnom habilitacijom odnosno stimulacijom i pravilnim usmjeravanjem u senzomotornom razvoju dojenčeta.

Bobath koncept

Najraširenija metoda neurorazvojne habilitacije u Europi, SAD-u i Australiji je neurorazvojna habilitacija po Bobath konceptu, koju i mi koristimo. Osnovni se princip te metode zasniva na terapeutskom utjecaju na promijenjeni mišićni tonus (povišenog – hipertonusa i sniženog – hipotonusa) i trajno prisutne primitivne refleksa. Djetetu se uz stimulaciju omogućuje i olakšava izvođenje normalnih pokreta, potiču prijelazi iz jednog posturalnog položaja u drugi te se razvijaju kvalitetne reakcije uspravljanja i ravnoteže. Samim kvalitetnijim senzomotoričkim razvojem utječe se na razvoj djetetovih kognitivnih sposobnosti, spretnosti, govora i motoričkih sposobnosti.

Sistematski pregled u prvoj godini života otkrit će ako beba ima problema s mišićnim tonusom, te će vas pedijatar uputiti u vježbe i daljnje pretrage.

Vrlo je važan dio te metode i pravilno postupanje s novorođenčetom/dojenčetom (engl. Baby handling) u svakodnevnim aktivnostima pri ophođenju s djetetom. Bobath koncept osim toga uključuje i predgovornu terapiju, terapiju hranjenja te respiratornu terapiju.

Važnost sudjelovanja roditelja

Neizostavan dio procesa neurorazvojne habilitacije svakako je i edukacija roditelja. Roditelji nisu terapeuti, no oni su u neurorazvojnoj habilitaciji najvrjedniji članovi tima. Roditelji daju vrlo vrijedne informacije o djetetovu ponašanju, o poteškoćama koje primjećuju kod djeteta u različitim svakodnevnim situacijama. Sudjeluju u kreiranju samog fizioterapeutskog plana i programa terapije. Stoga sastavni dio neurorazvojne terapije čini i edukacija roditelja.

Pri tome je cilj naučiti roditelje pravilnom postupanju s djetetom te kako će vježbati kroz igru da bi dijete bilo zadovoljno i sretno u terapiji. Savjetovati ih o nabavci primjerenih didaktičkih igračaka, pomagala, obuće, autosjedalica i dr. Pokazati im kako pomoći djetetu u svladavanju kvalitetnog motoričkog razvoja. Također roditelje je važno educirati za što kompleksnije bavljenje djetetom s obzirom na njegove promijenjene sposobnosti kako bismo radili za što bolju funkciju. Na kraju objasniti im da je senzomotorički razvoj složeni proces koji se temelji na mnogo motoričkih prekretnica.

Primjenom tih metoda te ranim uključivanjem djece u taj oblik terapije možemo postići bolji oporavak funkcije. Također sudjelujemo u prevenciji mnogih problema koji bi se mogli javiti kasnije tijekom djetetova razvoja.

Tekst: Poliklinika Arista
Dr. Teodora Tkalčević, pedijatar neonatolog
Lidija Severović., bacc. fizioterapeut
neurorazvojni Bobath certificirani terapeut

Foto: Pexels