Bebe i mališani

Prvi pregled kod logopeda – što očekivati i kako pripremiti dijete

pregled kod logopeda

Prvi posjet i pregled kod logopeda ponekad može biti stresan za dijete i roditelje jer ne znaju što ih očekuje i kako on izgleda, te nisu sigurni kako dijete pripremiti za taj pregled.

Pregled kod logopeda obično počinje sa strukturiranim razgovorom između roditelja i logopeda. Tijekom toga razgovora roditelji trebaju logopeda upoznati s razlogom dolaska na pregled. Također i podijeliti svoja razmišljanja o djetetovu komunikacijskom i govorno-jezičnom razvoju. Ali i o svim ostalim djetetovim razvojnim područjima jer je cilj razgovora dobiti uvid u način cjelokupna djetetova funkcioniranja u okolini.

Kako bi logoped bolje upoznao dijete i njegove poteškoće, važno je da ima sve potrebne informacije o djetetovu ranom razvoju. Stoga će roditeljima tijekom razgovora postavljati mnogobrojna pitanja. Dobro je pripremiti odgovore na neka od sljedećih pitanja:

 • Trudnoća – kratak opis tijeka trudnoće. Ako je trudnoća bila obilježena nekim komplikacijama, obavijestite logopeda o tome.
 • Porod ‒ podatci o porodu, porođajnoj težini i visini djeteta, APGAR testu (preporuka je da ponesete otpusno pismo iz rodilišta).
 • Rani motorički razvoj – pripremite kratak opis djetetova ranog motoričkog razvoja, primjerice: u kojoj je dobi dijete počelo samostalno sjediti? Je li dijete puzalo? U kojoj je dobi prohodalo?
 • Komunikacijski djetetov razvoj – rani komunikacijski razvoj čini osnovu djetetovih složenijih komunikacijskih i jezičnih kompetencija.
 • Govorno-jezični razvoj – detaljan opis djetetovih govorno-jezičnih obilježja uvelike pomaže Prisjetite se u kojoj se dobi pojavila prva riječ sa značenjem? U kojoj je dobi dijete počelo koristiti dvočlane iskaze? Obilježja i razvijenost djetetova rječnika? Opišite način na koji dijete prepričava poznate događaje i prenosi informacije okolini. Ako ste uočili nepravilnosti u izgovoru glasova, opišite ih.
 • Obilježja djetetove igre – opišite način na koji se dijete voli Koje igračke voli? Može li se dijete zadržati u igri ili stalno mijenja aktivnosti? Kako se igra s drugom djecom?
 • Prati li dijete neki od liječnika specijalista (neuropedijatar, otorinolaringolog, fizijatar, psiholog…). Ako dijete prati netko od specijalista sa sobom ponesite medicinsku dokumentaciju.
 • Ako smatrate da dijete ima poteškoća sa spavanjem ili hranjenjem, pokušajte te teškoće opisati.
 • Ako se radi o školskom djetetu i na pregled dolazite zbog teškoća čitanja, pisanja ili usvajanja školskog gradiva, sa sobom ponesite i školske bilježnice.
Kod logopeda

Prosječno je trajanje prvog pregleda kod logopeda oko sat vremena, ali naravno da je trajanje pregleda određeno i nekim drugim čimbenicima kao što su djetetova kronološka dob, poteškoća zbog koje je upućeno logopedu, djetetova suradnja…

Važno je napomenuti – slobodno iznesite svoja razmišljanja koja su vezana uz dijete i njegov razvoj jer je cilj logopedskog pregleda što bolje upoznati dijete i steći uvid u cjelokupno njegovo funkcioniranje na području svih razvojnih aspekata.

Za vrijeme prvog dijela pregleda dijete može proučavati prostoriju, igrati se s igračkama koje su u prostoriji te tako prihvatiti ispitnu situaciju i uspostaviti početni kontakt s logopedom.

prvi pregled kod logopeda

Procjena

Nakon uvodnog razgovora s roditeljima logoped će određeno vrijeme provesti u igri i druženju s djetetom. Tijekom igre djetetu će ponuditi različite igračke, zadatke i postaviti ciljana pitanja u svrhu procjene komunikacijskog i govorno-jezičnog razvoja djeteta.

Važno je istaknuti da procjena spomenutih vještina ovisi o kronološkoj djetetovoj dobi, poteškoćama zbog kojih je upućeno logopedu te o djetetovoj suradnji.

Tijekom pregleda (ovisno o razlogu dolaska) procjena će biti usmjerena na sljedeće vještine:

 1. razvoj djetetovih komunikacijskih vještina,
 2. razvoj govorno-jezičnih vještina koje se odnose na jezično razumijevanje (receptivni govor) i govorno-jezičnu produkciju (ekspresivni govor)
 3. procjenu socio-kognitivnih vještina

Struktura, pokretljivost i funkcija artikulatora, način djetetova govora, kvaliteta glasa te grafomotoričke sposobnosti također su dio procjene logopeda. Ako se radi o predškolskom djetetu, procjenjuju se i obilježja rane pismenosti, no ako je riječ o školskom djetetu, procjenjuju se vještine čitanja, pisanja i računanja.

Alati logopeda

Način procjene spomenutih vještina također ovisi o djetetovoj kronološkoj dobi. Igračke, slikovnice, slike, olovke i papir glavni su alati koje logoped koristi tijekom prvog pregleda. U svrhu postavljanja dijagnoze logoped često koristi i standardizirane testove koji se većinom sastoje od kratkih zadataka i slikovnih materijala.

Važno je napomenuti da za vrijeme pregleda kod logopeda na pitanja koja su upućena djetetu ne odgovarate vi, čak ni u situacijama kada dijete ne nudi odgovor na pitanje za koje ste sigurni da zna odgovor. Naravno, kada se ukaže potreba za vašim aktivnim sudjelovanjem u procesu procjene, logoped će to od vas i zatražiti.

Na kraju pregleda logoped će reći svoje mišljenje roditeljima, a ovisno o rezultatima procjene logoped može preporučiti  dodatne pretrage, indicirati terapiju, dati savjete o načinima poticanja djetetova razvoja kroz svakodnevne aktivnosti te po potrebi preporučiti kontrolni pregled.

Zato, kako bi prvi pregled kod logopeda bio produktivniji, dobro je napraviti malu pripremu te olakšati djetetu i sebi. Samo s pozitivnim stavom i dobrom pripremom pomoći ćete djetetu da lakše pristupi novoj situaciji i novoj osobi, u ovom slučaju logopedu.

Kako pripremiti dijete za pregled kod logopeda
 1. Za vrijeme pregleda dijete bi trebalo biti odmorno i naspavano.
 2. Prije pregleda objasnite djetetu da ide na pregled, ali da će se tijekom pregleda puno igrati, gledati slike i pričati s logopedom
 3. Prije i tijekom pregleda, zajedno s logopedom pokušajte stvoriti mirnu i opuštenu atmosferu.
 4. Pustite dijete da se slobodno izražava, igra, postavlja pitanja, griješi, jer samo na taj način logoped može dobiti realnu sliku djetetova komunikacijskog i govorno-jezičnog razvoja.

Tekst: Martina Starčević Perica, prof. logoped
martininblog.hr

Foto: Freepik