Bebe i mališani

Ispravno postupanje s djetetom

Jeste li znali da je svako deseto dijete neurorizično, a 20 posto može imati prolazne ili trajne (blaže ili teže) poremećaje? Neurorizičnih je čimbenika mnogo, a čine ih razne komplikacije u trudnoći, primjerice prijeteći pobačaj, prijeteći prijevremeni porođaj, višeplodna trudnoća, eklampsija, krvarenje u trudnoći, majčine kronične bolesti te komplikacije u porođaju i nakon njega.
Ranom intenzivnom primjenom stimulacije oštećenog područja psihomotorike mogu se postići veliki rezultati. Jedan od načina rada s neurorizičnom djecom je ispravno postupanje s djetetom (engl. baby handling), gdje su preporučeni ispravni postupci pri djetetovu podizanju, spuštanju, previjanju, hranjenju, držanju, nošenju i presvlačenju, kojima se potiče normalan djetetov razvoj. Izrazito je važno da te postupke, osim roditelja, znaju i ostali ljudi iz djetetove blizine.

Ispravni položaji

LEŽANJE: Novorođenče valja postaviti u lagano skvrčeni položaj na boku i poduprijeti ga smotanom pelenom. Ručice mu moraju biti ispred tijela, a glavica ne smije biti zabačena unatrag.

PODIZANJE: Dijete se ne smije podizati iz ležećeg položaja tako da se podmetne ruka ispod njegove glavice i guze, nego ga treba preko svoje ruke zarotirati na stranu. Ruku valja položiti između njegovih nožica i držati rame na onoj strani na koju će se dijete okrenuti. Gornju, slobodnu ručicu treba prebaciti preko svoje ruke te istom rukom pridržavati glavicu. Preporučuje se prihvaćanje djeteta za nadlaktice i natkoljenice, a nikada za periferne dijelove šake i stopala.

SPUŠTANJE. Prilikom spuštanja se ide obratnim redoslijedom od podizanja: dijete se drži bočno na svojoj ruci, prvo se spusti bočno na guzu i kuk, pa se polagano položi na podlogu.

PREVIJANJE: Prilikom previjanja dijete se ne drži za stopala, nego ruku stavimo između njegovih nožica i držimo njegovu natkoljenicu dok smo drugu nožicu naslonili na svoju ruku.

HRANJENJE: Tijekom hranjenja uvijek treba paziti da djetetovo tijelo bude lagano skvrčeno i nagnuto na majčina prsa te da su obje ručice ispred bebina tijela, a ne npr. ispod majčina pazuha ili da mu vise sa strane. Također valja obratiti pozornost na položaj bebine glavice, koja ne smije biti zabačena unatrag, nego lagano nagnuta prema naprijed.