Bebe i mališani

Vožnja bicikla – kada je pravo vrijeme za svladavanje tehnike vožnje?

vožnja bicikla

Najčešće dijete preraste guralice između treće i pete godine života. Za vožnju biciklom potrebna je određena razina koordinacije i ravnoteže.

Tada je pravo vrijeme za kupnju prvog bicikla i svladavanje tehnike vožnje. Idealno vrijeme za učenje voziti bicikl određuje više čimbenika: prije svega to je tjelesni razvoj, koordinacija i stupanj motoričkih sposobnosti. Većina djece svladat će ovu aktivnost u dobi od pet godina. 

U DOBI OD 3 DO 4 GODINE

To je doba značajnog napretka motoričkih sposobnosti (trogodišnjaci balansiraju na jednoj nozi, hodaju na vrhovima prstiju,…).

Trogodišnjaci mogu pedalirati na biciklu s pomoćnim kotačima jer još nemaju razvijen osjećaj za ravnotežu. U toj dobi djeca uče služiti se nožnom kočnicom jer se još ne mogu sigurno koristiti ručnom.

U DOBI OD 4 DO 5 GODINE

Većina petogodišnjaka ima koordinaciju i ravnotežu za upravljanje biciklom. Iako su fizički sposobni, to ne znači da razumiju opasnosti te se vrlo lako mogu ozlijediti. 

Zato moraju voziti uz pratnju odraslih. U ovoj dobi počnite educirati mališane o sigurnosti u prometu te o važnosti nošenja kacige.

U DOBI OD 6 DO 8 GODINE

Velik broj šestogodišnjaka sposoban je za vožnju bicikla bez pomoćnih kotača te imaju razvijen osjećaj za ravnotežu i izbjegavanje opasnosti. Također, u ovoj dobi imaju razvijenu koordinaciju za korištenje ručne kočnice te ih treba poticati da se njome koriste.

VAŽNI SAVJETI:

❋ sigurnost djeteta neka uvijek bude na prvom mjestu
❋ dijete neizostavno treba nositi kacigu
❋ kada kupujete bicikl, neka bude odgovarajuće veličine: veličina mora biti takva da omogućuje djetetu lagano penjanje te treba ostati nekoliko centimetara prostora između prečke bicikla i prepona kada su  obje noge na podu, sjedalo treba biti na takvoj visini da dijete može staviti oba stopala na pod kada sjedi.

Tekst: Anita Vukušić Crevar, dipl.kineziolog
Foto: Freepik