Obitelj

e-Novorođenče: usluga koja olakšava roditeljima prijavu djeteta

e-novorođenče

Od početka 2018. godine roditelji svoju bebu mogu prijaviti preko usluge e-Novorođenče, ali samo ako imaju čitač e-Osobne iskaznice na računalu i valjanje certifikate za prijavu.

Od 1. siječnja ove godine upis novorođenčadi moguć je i preko usluge e-građani, odnosno e- Novorođenče.

Preko usluge e-Novorođenče roditelji mogu:

  • upisati dijete u maticu rođenih
  • upisati dijete u evidenciju državljanstva
  • prijaviti prebivalište djeteta
  • regulirati  obavezno zdravstveno osiguranje djeteta
  • podnijeti zahtjev za dobivanje jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete

Bitno je za napomenuti da prijavu bebe prvo radi mama, pa onda tata. Nakon što majka ispuni sve dokumente, ispunjavanje preuzima otac  koji popunjava preostala prazna polja. Također, tata može odbiti majčin zapisnik, a mama tada treba prepraviti upisano.

Nakon što je napravljen zapisnik, proceduru preuzima matični ured. Matičar provjerava je li ime prikladno, preuzima e-izjave, te u roku od 2 radna dana mora odobriti upis djeteta.

Ako nešto s upisom ne valja ili nije dobro popunjeno, matični ured odbija upis uz obrazloženje koji roditelji primaju u aplikaciji kao obavijest. Tada roditelji moraju obnoviti upis, ali na način da samo isprave podatak koji nije odobren, a ostali podaci ostaju zapisani u sustavu.

Nakon odobrenog upisa djeteta roditelji će dobiti:

  • elektronički zapis iz matice rođenih za dijete (odmah po odobrenju upisa)
  • elektronički zapis iz evidencije državljanstva za dijete (odmah po odobrenju upisa)
  • uvjerenje o prebivalištu za dijete (odmah po odobrenju upisa)
  • potvrdu o prijavi na zdravstveno osiguranje (u roku od 5 dana) i poveznicu na tiskanicu prijave (Tiskanica T2)
  • potvrdu o odobrenom/odbijenom zahtjevu za isplatu jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete (u roku od tjedan dana).

No, iako je usluga poprilično dobra i uvelike olakšava prvih mjesec dana s novom bebom, 30 dana koliko je rok da se dijete prijavi, postoji i jedna zamka. Naime, roditelji moraju imati e-Osobnu iskaznicu, odnosno čitač kartice.

Foto: Freepik