archiveorganizacija

dječji ormar, organizacija
Bebe i mališani

Kako organizirati dječji ormar

Pametno osmišljavanje dječjeg ormara svodi se na maksimalnu prilagodbu djetetovim potrebama i mogućnostima s obzirom na njegovu dob. Uz zadovoljavanje osnovne sigurnosti, dječja odjeća i ostale stvari koje želite odlagati u istom ormaru moraju djetetu biti vidljive i lako dohvatljive.