archiveurin

urinoinfekcije
Zdravlje i prehrana

Uroinfekcije u dječjoj dobi – zašto i kako nastaju

su zdravstveni problem zbog svoje učestalosti, sklonosti ponavljanju, povezanosti s anomalijama mokraćnog sustava, potrebom za dijagnostičkom obradom i dugotrajnim liječenjem te, najvažnije, zbog mogućih trajnih oštećenja bubrega.