archiveepileptički napadaj

epilepsija
Zdravlje i prehrana

Što je epilepsija?

Epilepsija je skup kroničnih neuroloških poremećaja za koje su karakteristični epileptični napadaji. Sam naziv bolesti dolazi od grčke riječi za zgrabiti ili pogoditi, što je karakterističan opis za epileptički napadaj.