Bebe i mališani

Naučite dijete razlikovati umjetne želje od potreba


Često ne uspijemo razlikovati stvarne potrebe od želja koje nam kreiraju mediji i okolina. To je posebno teško kada je riječ o djeci. Dobar trgovac zna kako potaknuti želje kupaca, što treba učiniti da kupac poželi određeni proizvod i kako utjecati na njegove emocije, jer upravo one potiču njegove želje, a želje kupnju...

Nažalost, zbog toga su često stvarne ljudske potrebe u drugom planu, potisnute željama koje pod medijskim utjecajem dolaze u prvi plan. I tako se kupci svjesno ili nesvjesno iz dana u dan bore između želja i potreba. Često ih ne uspiju ni razlikovati. 

Kad govorimo o financijskoj edukaciji djece, jedna od prvih lekcija trebala bi biti naučiti dijete kako razlikovati želje od potreba. Posebno u vremenima kada se velik broj hrvatskih obitelji bori između ograničenih financijskih mogućnosti i želja svoje djece koja se često uspoređuju s drugom djecom i traže od roditelja stvari koje im ne mogu priuštiti. Kad uspijemo razlikovati želje od potreba, otvaramo si prostor za štednju i svladavanje impulzivnih reakcija prilikom kupnje.

Koje su ljudske potrebe?

Na vrlo jednostavan način Abraham Maslow prikazao je temeljne ljudske potrebe, rangirajući ih u piramidi koja se naziva "Maslowljeva piramida ljudskih potreba". Ispunjenjem osnovnih potreba čovjek teži postizanju ravnoteže. 

Koje bi bile djetetove potrebe gledane kroz prizmu Maslowljeve piramide potreba? 

Na samom dnu piramide nalaze se osnovne – fizičke potrebe.

Bez hrane, vode, zraka i sna duže vremena naš bi život mogao biti ozbiljno ugrožen. Hrana, kao osnovna fizička potreba, podrazumijeva da konzumiramo raznovrsne namirnice koje su našem organizmu nužne da bi normalno funkcionirao. S djetetom već u ranoj dobi možete razgovarati o piramidi zdrave prehrane. 

Pokažite djetetu u trgovini namirnice s kojima može zadovoljiti potrebe za zdravom prehranom, a čija je cijena bitno niža od namirnica koje nam nisu nužne za zdravu prehranu i/ili koje kupujemo pod utjecajem reklama.

Nacrtajte djetetu piramidu "nezdrave" hrane u koju ćete uključiti proizvode koje dijete najčešće traži da mu kupujete, a koji nisu dio zdrave prehrane. Vizualnom usporedbom tih dviju piramida djetetu ćete pomoći da na jednostavniji način shvati vašu poruku. 

Druga potreba Maslowljeve piramide je potreba za sigurnosti – npr. zaštita ili sprječavanje bilo kakvog izlaganja djeteta fizičkom nasilju, ili na neki drugi način ugrožavanje njegove sigurnosti.

Treća razina potreba koje dijete mora zadovoljiti su ljubav i pripadanje (društvene potrebe).

Te su potrebe vrlo usko povezane s djetetovom potrebom da bude voljeno i prihvaćeno od sredine u kojoj živi (npr. obitelji, prijatelja, rodbine, itd.). Prihvaćanje okoline u vašem djetetu stvara snažan osjećaj ugode, samopouzdanja i samopoštovanja koji se nalazi na četvrtoj razini piramide potreba.

Kod djece su vrlo izražene želja za novim spoznajama i obrazovanjem, kao i posljednja potreba na ljestvici koja mora biti zadovoljena, a to je samoaktualizacija. Djeca imaju potrebu spoznati tko su.

Djeca, ali ne nužno samo ona, katkada se mogu naći u situaciji da neku od svojih nezadovoljenih potreba manifestiraju kao želju. Naime, želju je puno lakše artikulirati nego shvatiti izvor potrebe.

Jedan je otac izjavio da mu dugo nije bilo jasno zbog čega svake godine od svoje obitelji dobije isti poklon – društvenu igru. Trebalo mu je nekoliko godina da shvati poruku svoje obitelji. Naime, kako je vrlo često putovao i bio odsutan od kuće zbog posla, obitelj je imala potrebu više vremena provoditi u njegovu društvu. Tu svoju potrebu obitelj je manifestirala kroz poklon kojim su mu signalizirali svoju želju za češćim obiteljskim druženjima. Naime, njegova obitelj uživala je u rijetkim trenucima kad su svi zajedno igrali društvene igre, zabavljali se i bili na okupu. 

Isto tako, užitak zajedničke kupnje može u nekim slučajevima biti povezan i s ugodom koju dijete osjeća u druženju s vama. Dakle, svoju potrebu za većom pažnjom dijete pronalazi u situacijama kad zajedno odlazite u kupnju. To su signali koje biste trebali razlikovati kod svog djeteta. 

Možda trošite puno novca na ispunjavanje njegovih želja, a da pritom niste prepoznali njegovu osnovnu potrebu, skrivenu iza prividne želje. 

 

Autorice teksta: 

Ana Vrbošić i Danijela Princi Grgat iz Hrvatskog instituta za financijsku edukaciju